TOODETE TAGASTAMINE JA/VÕI VAHETAMINE

Linette veebipoest ostetud kvaliteetset toodet tagasi ei võeta! Kui tootel ilmneb puudus või toode ei vasta tellitule, siis võtame toote tagasi või vahetame ümber 14 päeva jooksul peale ostu sooritamist arve ja toote originaalsiltide olemasolul. E-poe ostu tagastamise osas võta e-poega ühendust: info@linette.ee

Tooteid ei vahetata ega saa tagastada järgmistel juhtudel:

  • puudub ostutšekk/arve
  • tootel puudub originaaletikett
  • toode on määrdunud
  • tootel on kasutamise tunnused
  • toode on rikutud originaalpakendis

 

Vaidluste lahendamine

Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul mis tahes vormis ostudokumendil avaldatud aadressil või elektronposti aadressil. Kui Kliendil on Linette pesukauplusest ostetud toote osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@linette.ee või helistada telefonil +372 51 54 136. Kui Klient ja Linette pesukauplus ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijakaitseameti kaudu Tarbijavaidluste komisjoni poole (www.komisjon.ee), mis asub Pronksi tn 12 Tallinn. 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

Vaidluse lahendamine Tarbijavaidluste komisjonis on Kliendile tasuta ja tulemuseni jõutakse üldjuhul 90 päeva jooksul Kliendi avalduse menetlusse võtmisest arvates. Kui Klient pole komisjoni otsusega nõus, võib ta pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks Maakohtusse.

Pretensiooni esitamise tingimused

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada  kauba või osutatud teenuse kohta, kui see ei vasta lepingutingimustele, kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (tšekk, kviitung või arve) mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või kaupleja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Kaupleja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik. (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1, § 222 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 644 lg 1, § 646 lg 1, § 647).

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

Lae alla tagastusankeet